Archiwum newsów

Aktualności

business 861325 1920

Stan ubezpieczeń rolnych jest niezadawalający, wiąż zbyt mało rolników ubezpiecza swoje uprawy, ale także zbyt mało towarzystw ubezpieczeniowych chce zająć się taką działalnością - powiedział wiceminister rolnictwa Jacek Bogucki.

pexels photo 197058

Nadal obowiązuje nakaz utrzymywania drobiu w odosobnieniu, w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych miejscach przetrzymywania, tak by uniemożliwić kontakt z innymi ptakami, także dzikimi - informuje na stronie internetowej resort rolnictwa.

pexels photo 248837

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi został przygotowywany projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

pexels photo 109277

W zeszłym roku Polska wyeksportowała żywność za 24,1 mld euro, o 1,2 proc. więcej niż rok wcześniej - wynika z danych resortu rolnictwa.

pexels photo 96715

Termin składania wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich, który mija 15 maja każdego roku, nie będzie wydłużony do 15 czerwca - poinformował resort rolnictwa. Z propozycją wydłużenia na stałe terminu zwróciła się Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza.

rice 2103481 1920

Sprawa podwójnych standardów w produkcji żywności to jeden z tematów dzisiejszego spotkania unijnych ministrów rolnictwa w Brukseli. Z wnioskiem o dyskusję w tej sprawie zwróciła się Słowacja, wsparta przez Węgry. Na wniosek Polski ministrowie mają rozmawiać o pomocy dla rolników w związku z rosyjskim embargiem.

straw bales 726977 1280

Ok. 60 tys. hektarów państwowych gruntów wydzierżawiła w ubiegłym roku Agencja Nieruchomości Rolnych. Ziemia dzierżawiona jest głównie w drodze przetargów ograniczonych, skierowanych do rolników - poinformował PAP Adam Struziak z Biura Prasowego ANR.

pork 523102 1280

Trwają rozmowy ze stroną chińską na temat możliwości eksportu polskiej wieprzowiny - poinformowała wiceminister rolnictwa Ewa Lech. Chiny, po wykryciu w Polsce, w lutym 2014 r., wirusa afrykańskiego pomoru świń, wstrzymały import tego mięsa.