Walka z ASF: od 20 lipca zaostrzenie przepisów. Na jakie zmiany muszą przygotować się hodowcy?

piggy 1514324 1280

Od 20 lipca wejdą w życie przepisy zaostrzające bioasekurację gospodarstw rolnych na terenach zagrożonych przez afrykański pomór świń - poinformował w poniedziałek resort rolnictwa.

Chodzi o zmianę rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.

Rozporządzenie zaostrza przepisy dotyczące bioasekuracji dla gospodarstw utrzymujących świnie na obszarach objętych ograniczeniami. Nowe przepisy ograniczają karmienie świń trawą i ziarnem oraz zakazują używania w pomieszczeniach dla świń słomy pochodzących z obszarów zagrożenia ASF. Wprowadzony zostanie obowiązek prowadzenia dokumentacji, na podstawie której możliwe będzie określenie, jakie środki transportu i kiedy wjeżdżały na teren gospodarstwa.

Doprecyzowane zostały wymagania dotyczące mat dezynfekcyjnych tak, aby stosowane przez rolników maty zapewniały właściwe zabezpieczenie gospodarstwa. Natomiast w przypadku, gdy świnie utrzymywane są w systemie otwartym, wprowadzony został obowiązek otoczenia wybiegów podwójnym ogrodzeniem.

Jednocześnie, dla ułatwienia prowadzenia odstrzału dzików, w porozumieniu z Polskim Związkiem Łowieckim wprowadzono możliwości wykonywania polowań zbiorowych, w których może uczestniczyć więcej niż sześć osób oraz polowań z psami na terenie strefy objętej ograniczeniami.

Rolnicy z obszarów objętych AFS, którzy zrezygnowali z chowu świń i zaczynają nową działalność, mogą starać się o 100 tys. złotych wsparcia. 

Małgorzata Niemiec, dyrektor Departamentu Działań Inwestycyjnych w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wyjaśnia w radiowej Jedynce, że o pomoc mogą się ubiegać wyłącznie ci rolnicy, którzy mają swoje gospodarstwa właśnie na terenach na których ujawnił się Afrykański Pomór Świń, na inwestycje związane z zaprzestaniem produkcji trzody chlewnej i podjęciem działalności pozarolniczej.

Ryszard Zarudzki, wiceminister w resorcie rolnictwa i rozwoju wsi, przypomina, jakie warunki muszą spełnić rolnicy ubiegający się o to wsparcie.

− Przede wszystkim gospodarstwo rolne musi osiągać odpowiednią wielkość ekonomiczną. Nie może ona być większa niż 15 tys. euro, i drugi ważny warunek - rolnik musi na co najmniej 5 lat zaprzestać produkcji trzody chlewnej - mówi.

PAP